Konto Direct dla Firmy

Codzienna aktywność to zysk dla zdrowia.

Aktywność z kontem Direct to zysk dla portfela. 1. Konto Direct dla Firmy od ING Bank Śląski

  Konto Direct dla Firmy - ING Bank Śląski

  mBank
  Konto: 0 zł / 9 zł*
  Karta: 0 zł / 7 zł*
  Przelewy: 0 zł / 0,90 zł*
  Bankomaty: 0 zł

  ING Bank Śląski stawia sprawę na całkiem jasno i nie owija Konta Direct dla Firmy w nic, co mogłoby zaciemnić jego istotę. Regularne wpływy na konto to pakiet korzyści dla każdego przedsiębiorcy, który wie jak prowadzić interes. Sprawdźmy je więc!


Ing Bank Śląski przygotował konto dla przedsiębiorców, których rozumie jako osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą lub działalność w formie spółek cywilnych, jawnych bądź partnerskich, korzystających z uproszczonych zasad księgowości. Poza przedsiębiorcami, rachunek skierowany jest także do wspólnot mieszkaniowych. Tyle, jeśli chodzi o sprecyzowanie odbiorców przez bank; więcej powie nam jednak sama analiza konta i opłat z nim związanych, które lepiej odpowiedzą na pytanie, czy warto jest założyć niniejszy rachunek.

Dla kogo jest Konto Direct dla Firmy?

odbiorcy

ING Bank Śląski zdecydował się na postawienie jasnych zasad swoim klientów, określając koszty związane z rachunkiem poprzez pryzmat aktywności ich użytkowników. Dobrze, ale co dokładnie bank rozumie pod pojęciem aktywności? Otóż rozumiana jest ona jako podejmowanie, wcale nie trudnych do zrealizowania, czynności polegającymi, po pierwsze, na comiesięcznym wykonaniu przelewu do ZUS lub US, po drugie, na zapewnieniu kontu wpływów z zewnętrznych źródeł minimum 2000 zł. Gdy chociaż jeden z wymienionych warunków zostanie spełniony, jego prowadzenie przyjemnie zbliży posiadaczy do stanu darmowości. Konto Direct to znakomite rozwiązanie dla przedsiębiorstw i spółdzielni mieszkaniowych, które potrafią zapewnić sobie stały dopływ środków finansowych, a stałość ta właśnie będzie tym, co pozwoli rachunkowi w pełni rozkwitnąć w rękach posiadacza.

Jakie są koszty Konta Direct dla Firmy?

Konto Direct dla Firmy - opłaty


opłaty

• konto jest nieoprocentowane;

9 zł - standardowa opłata za rachunek, 0 zł, gdy wykonamy przelew do ZUS lub US, lub na konto wpłynie spoza naszego innego rachunku minimum 2000 zł;

0 zł – sprawdzenie salda w bankomatach ING I Planet Cash, 1,50 zł w innych maszynach;

0 zł – zmiana PIN w bankomacie.

0 zł – kody autoryzacyjne SMS;

10 zł – opłata za a miesięczny wyciąg wysyłany pocztą lub odbierany w oddziale banku.

10 zł – wpłaty i wypłaty gotówki w placówce banku oraz dodatkowe 0,5% kwoty wypłaty lub wypłaty;

Karta do Konta Direct dla Firmy - opłaty


karta

0 zł - wydanie karty debetowej VISA Business lub MasterCard Business;

0 zł – wypłaty z bankomatów sieci ING i Planet Cash;

0 zł – wypłata gotówki cashback;

0 zł - pierwszą wypłatę z bankomatów pozostałych sieci, 2,50 zł - każda następna;

7 zł - miesięczną obsługa karty lub 0 zł, gdy wykonamy transakcje, których wartość przekracza 300 zł w miesiącu rozliczeniowym;

0 zł – wpłata gotówki poprzez wpłatomat, gdy w miesiącu kwota jest mniejsza niż 50 000 zł w miesiącu;

3% kwoty wypłaty za wypłaty gotówki za granicą (dodatkowo 3% za przewalutowanie transakcji). Dotyczy to jednak tylko karty VISA;

Przelewy związane z Kontem Direct dla Firmy


przelewy

0,90 zł - krajowy przelew internetowy, 0 zł, gdy zostaną spełnione identyczne warunki jak dla darmowej obsługi karty;

10 zł - przelew w oddziale banku;

0 zł - realizacja polecenia zapłaty;

0 zł - przelewy do ZUS i US;

1 zł - realizacja zlecenia stałego;

5 zł - przelew SEPA;

10 zł - przelewy w systemach Express Elixir i Blue Cash;

10 zł przelew SORBNET dla kwot wyższych niż 1 mln zł, 35 zł dla mniejszych kwot;

40 zł pozostałe przelewy walutowe

Uwaga! Jeśli rachunek odbiorcy nie jest w formacie IBAN, zlecenie nie zawiera kodu BIC banku odbiorcy lub klient wskazał instytucję pośredniczącą, bank pobierze dodatkową opłatę w wysokości 40 zł.

Podsumowanie Konta Direct dla Firmy


podsumowanie

Konto Direct dla Firmy od ING Bank Śląski rzeczywiście w dużym stopniu promuje i premiuje aktywność swoich użytkowników. Jest to rachunek, który przy płynności wpływów lub wpłat na rzecz ZUS albo US zyskuje sporo atutów. Uniknięcie opłaty za prowadzenie konta i kartę płatniczą nie wydaje się być tutaj trudne, w końcu 2000 zł wpływu na rachunek firmy bądź spółdzielni mieszkaniowej to znacznie kwota znacznie poniżej minimum, dlatego też rachunek od ING musiał znaleźć się na naszym Rankingu Najlepszych Kont Firmowych w Polsce.

Złóż wniosek